Voor deskundig hypotheekadvies

E-mailInfo

Deskundig hypotheekadvies bij All In Financial

Het adres voor al uw financiële zaken

U zoekt een financieel product of dienst. U wilt deskundig geadviseerd worden, en u wilt het goed kunnen begrijpen ook? Daar staan wij voor! Voor een deskundig, op maat gemaakt financieel advies, is een website echter nooit toereikend…

Uit de naam van onze onderneming kunt u afleiden dat u bij ons terecht kunt voor allround financiële adviezen. De beide ondernemers, Alida van der Vegt en Ineke Alkema, beschikken o.a. over het certificaat Erkend Hypotheek Adviseur.

Op ons kantoor te Groningen werken wij met een team van deskundige financiële adviseurs. Wij zijn gericht op persoonlijke advisering, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt altijd voorop staan. Na een volledige inventarisatie, zoeken wij voor iedere cliënt de meest gunstige oplossing. Of dit nu een hypotheek betreft, een uitvaartverzekering, of een algemeen financieel inzicht middels een Persoonlijk Financieel Rapport.

Download ons dienstverleningsdocument

Maatwerkadvies bij All In Financial, en ook nog te begrijpen.

U kunt bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten zoals verzekeringen, kredieten, sparen, vermogensadvies, lijfrente en hypotheken. Ons bedrijf is volledig onafhankelijk, wat betekent dat wij zaken doen met een breed scala aan banken en verzekeraars. Hierdoor kunnen wij vrijwel altijd een passende oplossing vinden voor al uw financiële wensen.

Duidelijkheid en goede voorlichting staan bij ons voorop. Dus: voor een goed financieel advies, hebben wij maar één advies, neem contact op met ons voor een vrijblijvende afspraak. U bent van harte welkom bij ons op kantoor. De koffie (of thee) wordt vers voor u gezet. Liever een afspraak bij u thuis? Ook geen probleem, maar dan zult u zelf voor de koffie moeten zorgen.

Pensioen/Lijfrente

Eindelijk met pensioen… Niet meer werken. Lekker lang en vaker op vakantie, meer tijd voor hobby’s en voor familie en vrienden. Wat u maar wilt, qua tijdsinvulling is het aan u. Mits het financieel ook allemaal in orde is.

Iedereen is bekend met de uitspraak “Tijd is geld”. In het kader van pensioenen heeft dit in veel gevallen een wrang karakter. Aan meer vrije tijd is in vrijwel alle gevallen een kostenplaatje verbonden. Helaas heeft onderzoek uitgewezen dat circa 30% van de bevolking geen pensioentekort heeft. U heeft dus 70% kans op geldgebrek!!!

Pensioentekort ontstaat zonder dat u het weet. Er bestaan zowel goede als slechte pensioenregelingen. Dus ook iemand die vanaf zijn/haar eerste werkdag, tot de pensioengerechtigde leeftijd bij dezelfde werkgever werkt, kan pensioentekort hebben. Ook tweeverdieners hebben gegarandeerd een pensioentekort. Bij iedere pensioenregeling wordt rekening gehouden met een zogeheten AOW-franchise. Dit is een bedrag, bedoeld ter grootte van de gehuwden AOW, waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Als dit overeenkomt,en u gehuwd bent met een even oude niet verdienende partner, komt het wel goed. Helaas is dit slechts zelden het geval…

 

Andere “veroorzakers” van pensioentekort zijn o.a :

• Echtscheiding
• Parttime werken, of gewerkt hebben
• Ploegentoeslagen en/of regelmatig overwerken
• U en/of uw partner is geboren na 1950
• Wisseling van werkgever
• Verblijf in het buitenland
• Aanvang pensioenopbouw na 25-jarige leeftijd
• Niet hebben van een pensioenregeling
• Auto van de zaak

Daarom is het belangrijk om nu aandacht aan uw pensioensituatie te schenken, zodat u daar later profijt van heeft. U kunt voorkomen dat u voor een onaangename verrassing komt te staan. Wij verzorgen graag een pensioenanalyse voor u. Deze analyse geeft u volledige duidelijkheid over uw financiële toekomst. Indien blijkt dat er tekorten zijn, dan kunnen wij u adviseren over de maatregelen die u kunt nemen om deze zogeheten gaten op te vullen. Uiteraard dienen deze aan te sluiten bij uw huidige financiële mogelijkheden, en te passen binnen ons fiscale klimaat.

Oudedagsvoorzieningen zijn in te vullen middels verzekeringsproducten, maar ook met bancaire producten. Banksparen is geïntroduceerd als alternatief voor verzekeringsproducten en dan met name de levensverzekeringen en beleggingspolissen. Doelstelling voor deze vorm van sparen is dan ook vaak gelijk aan de doelstelling van verzekeringsproducten. Banksparen kent geen kostenstructuur zoals de verzekeringsproducten.

Wij helpen u graag op weg naar een tevreden financiële toekomst! Neem voor een vrijblijvende pensioenanalyse contact met ons op.

Uitvaart of overlijdensrisicoverzekering

Na het leven, volgt de dood…..

Maar daar denkt ook u waarschijnlijk liever niet over na. Toch is het goed om eens stil te staan bij de gevolgen van een sterfgeval. Niemand vind het prettig om “achterblijvers” met de problemen op te zadelen. Ten eerste zijn er kosten verbonden aan een uitvaart en u wilt toch ook niet dat uw partner, kinderen of wie dan ook, onverzorgd achter blijft. Op tijd aandacht besteden aan uw afscheid, geeft zekerheid voor u en uw nabestaanden.

Wij geven u graag inzicht in de kosten van een begrafenis of crematie. Zo zijn de grafkosten per gemeente heel verschillend, wat samen hangt met de taken die de gemeente op zich neemt. Aanvullende informatie hieromtrent kan opgevraagd worden bij de gemeente naar uw keuze.

Vermogensadvies

Het ouderwetse spaarvarken wordt bij vrijwel niemand meer gevuld. Ook het suikerpotje word gewoon voor de suiker aangewend. Het is inmiddels wel helder dat spaargeld in huis niets meer oplevert. Tegenwoordig kunt u kiezen uit een breed scala aan spaarproducten. De spaarrekening is bij iedereen bekend, en veel mensen hebben ook een spaarverzekering. Door middel van automatische incasso, groeit uw vermogen ongemerkt aan, en is van uw zijde slechts een eenmalige inspanning nodig. Afhankelijk van uw wensen, en het zogeheten spaardoel, word gekozen voor sparen, beleggen of een combinatie van beide.

Het is ook mogelijk om door ons een Gratis Internet Spaarrekening te laten openen. Wij verzorgen de identificatieplicht conform de eisen van de bank en dragen zorg voor de eerste klantaanmelding. Wij zullen nooit geldtransacties kunnen doen. U doet alle internettransacties zelf op basis van uw strikt persoonlijke inlogcode. U kunt 24 uur per dag online uw saldo inzien, geld storten en ook kosteloos geld opnemen. U kunt bij ons kiezen voor verschillende banken, waaronder Delta Lloyd,  Knab en Aegon.

Wij helpen u graag op weg naar een tevreden financiële toekomst! Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op.

Pensioenen

Sinds 1995 is de Wet verevening Pensioenrechten bij Scheiding van kracht. Het Ouderdomspensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk dient evenredig te worden verdeeld. De wetgever is er bij deze wet vanuit gegaan dat de ene partij het de andere ook mogelijk heeft gemaakt het pensioen op te bouwen tijdens het huwelijk. En met deze wet plukken beide partijen ook op termijn daar de vruchten van. Helaas is de pensioenverevening  bij echtscheiding ook vaak onderwerp van discussie. Gelukkig kan in onderling overleg worden afgeweken van deze wet, mits overeenstemming is te bereiken. Als Echt-Scheidingscoach letten wij ook op de redelijkheid van de eventueel afwijkende afspraken.

Naast de verdeling van het Ouderdomspensioen is er vaak ook nog sprake van Nabestaandenpensioen. In de Pensioenwet zijn hier ook afspraken over gemaakt. Los van de verdeling van het Ouderdomspensioen kun je het Nabestaandenpensioen ook toedelen.

De pensioenmaterie in zijn algemeen is erg complex. De combinatie van deze complexiteit en de echtscheiding maakt dat goed advies meer dan wenselijk is. Alleen dan kunnen onderbouwde en verantwoorde keuzes gemaakt worden. Wij helpen daar graag verder mee.

Belastingaangifte en toeslagen

De jaarlijkse belastingaangifte kunt u volledig door ons laten verzorgen. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u een checklist bij ons opvragen. Hier staat op vermeld welke informatie wij van u nodig hebben om de aangifte te kunnen doen.

Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat wij de aangifte verzorgen conform de door u aangeleverde gegevens met eventueel door u opgegeven aanvullende informatie. Het overzicht geeft weer welke stukken nodig kunnen zijn. Niet alle items hoeven namelijk op u van toepassing te zijn. Indien u er vragen over heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Naast de jaarlijkse belastingaangifte kunnen wij ook de Toeslagen aanvragen. Denk daarbij aan  Zorgtoeslag, Kindgebonden Budget, Voorlopige Teruggave, etc. Ook hierin wij u graag van dienst.

Stel uw vraag

Contact

Ineke Alkema, financieel adviseur
Verlengde Hereweg 33
9721 AD Groningen
050 – 527 32 80
06 – 24 23 14 94
www.all-in-financial.nl

Alida van der Vegt, financieel adviseur
Verlengde Hereweg 33
9721 AD Groningen
050 – 527 32 80
06 – 29 59 78 07
www.all-in-financial.nl